Τρέχον σκορ

Εάν ενεργοποιημένο, κάθε σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα βαθμολογία του μαθητή σε σχέση με το μέγιστο. Π.χ.: ένας μαθητής έχει απαντήσει 4 ερωτήσεις 5 πόντων σωστά και μια λάθος, το τρέχον σκορ είναι 15/20 πόντοι.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English