Κωδικοί πρόσβασης

Εδώ ορίζεται ο κωδικός πρόσβασης στην άσκηση. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να έχει μέγεθος ως 10 χαρακτήρων. Σε οποιαδήποτε φάση της Άσκησης ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει. Η επιλογή "Χρήση κωδικού πρόσβασης" ορίζει αν θα ζητηθεί κωδικός πρόσβασης από τους διδασκόμενους για να έχουν πρόσβαση στην άσκηση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English