Τύποι ερωτήσεων

Οι τύποι των ερωτήσεων που υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή απο τις ενότητες είναι:

 1. Πολλαπλής επιλογής Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος τύπος ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής είναι δημοφιλής ερωτήσες στις οποίες ο μαθητής ζητάται να επιλέξει μια απάντηση από μια σειρά απαντήσεων. Η σωστή απάντηση οδηγεί τον μαθητή περεταίρω στην ενότητα, ενώ η λάθος απαντήσεις όχι. Οι λάθος απαντήσεις καλούνται συχνά "παραπλάνηση" και η χρησιμοτητα τους συχνά έγγειται περισσότερο στην ποιότητα της παραπλάνησης παρά σε αυτές καθε αυτές τις ερωτήσεις ή τις σωστές απαντήσεις.

  Κάθε απάντηση μπορεί κατ΄ επιλογή μια σημείωση. Εάν δεν εισαχθεί καμιά σημείωση για μια απάντηση τότε η προεπιλεγμένη σημείωση είναι "Αυτή είναι η σωστή απάντηση" ή "Αυτή είναι λάθος απάντηση" και αμφανίζεται ανάλογα με την επιλεγμένη απάντηση του μαθητή.

  Είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις σε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Οι διαφορετικές σωστές απαντήσεις μπορούν να δώσουν διαφορετικές σημειώσεις και να πλοηγείται ο χρήστης σε διαφορετικές σελίδες στην ενότητα αλλα να μη διαφέρουν στο βαθμό (αυτό γίνεται όταν κάποιες απαντήσεις not πιο σωστές από άλλες, τουλάχιστον σε ότι αφορά τον βαθμό). Είναι πιθανό για όλες τις απαντήσεις να είναι σωστές και να πλοηγούν τον μαθητή σε σε διαφορετικά κομμάτια της ενότητας με βάση ποαι απάντηση έχει επιλέξει.

  Υπάρχουν παραλλαγές των ερωτήσεων "πολλαπλής επιλογής " που καλούνται πολλαπλών απαντήσεων. Αυτές απαιτούν από το μαθητή να επιλέγει όλες τις σωστές απαντήσεις από ένα set απαντήσεων. Η ερώτηση μπορεί να πει ή μπορεί και να μην πει στο μαθητή πόσες είναι οι σωστές απαντήσεις. Για παράδειγμα η ερώτηση "ποιοι από τους παρακάτω ήταν πρόεδροι των Ηνομένων Πολιτειών της Αμερικής;" δεν λέει, ενώ η "Επιλέξτε 2 Προέδρους από την παρακάτω λίστα" λέει. Ο πραγματικός αριθμός των σωστών απαντήσεων μπορεί να είναι από μια μέχρι και των αριθμό των επιλογών. (Μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής πολλαπλής απάντησης με μία σωστή απάντηση είναι διαφορετική από μια απλή ερώτηση πολλαπλής επιλογής γιατί η δομή της δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να επιλέξει περισσότερες από μία ενώ η απλής πολλαπλής επιλογής δεν δίνει)

  Πάλι οι σωστές απαντήσεις σημειώνονται χρησιμοποιώντας μετακινήσεις προς την επόμενη ενώ οι λάθος χρησιμοποιώντας μετακινήσεις προς τα πίσω. Όταν υπάρχει παραπάνω από μία σωστή απάντηση οι μετακινήσεις θα οδηγούν όλες σην ίδια σελίδα, όπως και στις λάθος. Αν δε συμβαίνει αυτή η περίπτωση τότε στον διδάσκοντα δίνεται μια ειδοποίηση. Η σημείωση σωτής απάντησης, εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να δίνεται στην πρώτη σωστή απάντηση και η σημείωση λάθους στην πρώτη λάθος απάντηση αντίστοιχα. Σημειώσεις στις άλλες απαντήσεις θα αγνοούνται(χωρίς ειδοποίηση)

 2. Σύντομη απάντηση

  Ζητάται από τον μαθητή να γράψει ένα μικρό κομμάτι κειμένου. Αυτό ελέγχεται ως προς μια ή περισσότερες απαντήσεις. Οι απαντήσεις μπορεί να είναι είτε σωστές είτε λάθος. Κάθε απάντηση μπορεί κατ΄ επιλογή μια σημείωση. Εάν δεν εισαχθεί καμιά σημείωση για μια απάντηση τότε η προεπιλεγμένη σημείωση είναι "Αυτή είναι η σωστή απάντηση" ή "Αυτή είναι λάθος απάντηση" και αμφανίζεται ανάλογα με την επιλεγμένη απάντηση του μαθητή. Αν το κείμενο που έχει εισαχθεί δεν ταιρίαζει με καμιά από τις απαντήσεις τις ερώτησης τότε στο μαθητή εμφανίζεται το προεπιλεγμένο μήνυμα λάθους.

  Υπάρχουν δύο συστήματα σύγκρισης διαθέσιμα για τον τύπο της ερώτησης Σύντομης απάντησης: Προεπιλεγμένα χρησιμοποιείται το απλό σύστημα; the "Χρήση Regular Expressions": Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται εάν επιλεχθεί το check box "Χρησιμοποιείστε Use Regular Expressions".

  • Απλή Ανάλυση

   Στην περίπτωση της απλής ανάλυσης στη δημιουργία των ερωτήσεων κα ιτων απαντήσεων μπορεούν να χρησιμοποιηθούν ειδικοί χαρακτήρες οι οποίοι θα ορίσουν και τις αποδεκτές σωστές απαντήσεις του μαθητά. Για παράδειγμα, στην επιλογή των σωστών απαντήσεων ο διδάσκων μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χαρακτήρα "*" ως δυναμικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που η απάντηση είναι "Long*", η αποδεκτή απάντηση θα περιλαμβάνει και τις λέξεις "longer", "longest" and "long". Εάν μια από τις απαντήσεις είναι απλώς "*" τότε αυτή η απάντηση θα ταιριάζει με οτιδήποτε. Η διαδικασία ταιριάσματος των απαντήσεων προχωρά μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη. Όταν βρεθεί ένα ταίριασμα η διαδικασία σταματάκαι επιστρέφεται το αντίστοιχο αποτέλεσμα. (και η αντίστοιχη σημείωση επίσης) εάν έχει ορισθεί από τον διδάσκοντα. Έτσι εάν για παράδειγμα οι απαντήσεις είναι Longest, Long* και * (με αυτή τη σειρά), η επιλογή από το μαθητή της λέξης "longer" θα ταιριάζει με τη δεύτερη περίπτωση των απα΄τνησεων που όρισε ο διδάσκων και παρόλο που αυτή η απάντηση ταιριάζει και με την τρίτη, αυτό αγνοείται και λαμβάνεται υπόψην η δεύτερη

   Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ο αστερίσκος μέσα στην απάντηση (*), επειδή είναι ειδικός χαρακτήρας, θα πρέπει να εισαχεί "\*".

  • Regular Expressions Ανάλυση

   Αυτό το σύστημα δίνει πρόσβαση σε πιο This system gives you access to a more ισχυρά αλλά και πολύπλοκα συστήματα ανάλυσης των απαντήσεων του μαθητή. Για μια πιο πλήρη παρουσίαση των Regular Expressions, μπορείτε να επισκεθείτε τα sites regular-expressions tutorial or rezeau.org.

   Μοντέλο σύγκρισης απαντήσεων regular expression

   Δεν είναι ευκολο να παρουσιασθούν όλες οι δυνατότητες αυτόυ του συστήματος, και τα ακόλουθα είναι απλά κάποια παραδείγματα.

   Παπάδειγμα 1. Υποθέστε πως η ερώτηση σας είναι "Ποια είναι τα χρώματα της σημαίας της Γαλλίας;". Στην πρώτη ερώτηση ορίζετε : "Μπλε, ’σπρο(,| και) Κόκκινο/i". Αυτό θα ταιριάζει σε οποιαδήποτε από τις 4 παρακάτω απαντήσεις των μαθητών:

   • Μπλε, ’σπρο, Κόκκινο
   • Μπλε, ’σπρο και Κόκκινο
   • Μπλε, ’σπρο, Κόκκινο
   • Μπλε, ’σπρο και Κόκκινο

   Σημειώστε πως προεπιλεγμένα τα regular expressions λαμβάνουν υπόψην τη συμφωνία ή ασυμφωνία Κεφαλαίων-μικρών γραμμάτων. Για να απενεργοποήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να προσθέσετε την παράμετρο /i δεξιά από το τέλος κάθε regular expression σας.

   Παπάδειγμα 2. Ερώτηση: "Τι είναι τα μπλε ή κόκκινο ή κίτρινο?". Απάντηση: "(|Είναι ) χρώματ?α?". Αυτό θα σημαίνει:

   • Είναι χρώματα
   • Είναι ένα χρώμα

   Ανιχνεύοντας λέξεις ή χαρακτήρες που λείπουν

   Τα Regular expressions απο μόνα τους δε μπορούν να ανιχνεύσουν ανύπαρκτους χαρακτήρες οπότε εσείς πρέπει να προσθέσετε έναν μικρό κώδικα στην απάντηση σας για να ληφθεί υπόψην αυτό. Η οποιαδήποτε απάντηση διδάσκοντα η οποία ξεκινά με διπλή παύλα θα αναλύσει την απάντηση των μαθητών για να βρεί εάν η παρακάτω συμβολοσειρά λείπει. Αν υπάρχει η ανάλυση συνεχίζει στην επόμενη ερώτηση, αλλά εάν λείπει η ανάλυση σταματά και το ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται.

   Παράδειγμα 4.

   • Απάντηση 2: --.*μπλε.*/i
   • Απάντηση μαθητή: "είναι κόκκινο και κίτρινο"
   • Μήνυμα 2: Λείπει το χρώμα του ουρανού!
   • Μετακίνηση 2: την ίδια σελίδα

   Εδώ η τελεία σημαίνει “οποιοσδήποτε χαρακτήρας” και ο αστερίσκος * σημαίνει “ο προηγούμενος χαρακτήρας επαναλαμβανόμενος οσες φορές χρειάζεται”. Το regular expression στην απάντηση 2 παραπάνω σημαίνει: έλεγξε εάν η λέξη "μπλε", προηγούμενη από οτιδήποτε ή ακολουθούμενη από οτιδήποτε, λείπει από την απάντηση του μαθητή. Σημειώστε πως η χρήση του αστερίσκου είναι διαφορετική στην απλή ανάλυση και διαφορετική στο σύστημα των Regular Expressions system.

   Παράδειγμα 5. Ερώτηση: "ονοματείστε ένα ζώο του οποίου το όνομα αποτελείται από 3 γράμματα και το ενδιάμεσο είναι το φωνήεν a". Απάντηση διδάσκοντα: "--[b|c|r]". Μήνυμα: "Η απάντηση σας θα έπρεπε να ξεκινά με ένα από τα παρακάτω γράμματα: b, c or r"

   Ανιχνεύοντας λάθος λέξεις ή συμβολοσειρές

   Μπορεί να επιθυμείτε να ανιχνεύσετε, στην απάντηση του μαθητή την παρουσία ενός ή διαφορετικών λέξεων που δεν θα έπρεπε να είναι εκει (διότι είναι λάθος) και να τις απομονώσετε με συγκεκριμένο μήνυμα. Απλά ξεκινήστε την απάντηση του διδάσκοντα με διπλό σύμβολο της πρόσθεσης (++).

   Παράδειγμα 6.

   • Απάντηση 3: ++(yellow|black|orange|green|black|pink)/i
   • Απάντηση μαθητή: "είναι το μπλε, πορτοκαλί και άσπρο"
   • Μύνημα απάντησης 3: Ένα από τα χρώματα είναι λάθος!
   • Μετακίνιση 3: τρέχουσα σελίδα

   Εάν κάποιο από αυτά τα λάθος χρώματα ανιχνευθεί στην απάντηση του μαθητή τότε εμφανίζεται το μήνυμα λάθους απάντησης (μήνυμα 3) και οι λανθασμένες συμβολοσειρές τονίζονται με κόκκινο χρώμα. (ή το χρώμα του .incorrect class εάν υπάρχει στο αρχείο των CSS stylesheet του ενεργού theme του site σας).

   Παράδειγμα 7. Ερώτηση: "Ονοματείστε ένα ζώο του οποίου το όνομα αποτελείται από 3 γράμματα και το ενδιάμεσο είναι το φωνήεν a". Απάντηση διδάσκοντα: "++hat". Μήνυμα: "Ίσως φοράτε ένα ρουχο φτιαγμένο από δέρμα ενός ζώου αλλά ένα καπέλο δε μπορεί να θεωρηθεί ζώο."

   Παρακάμπτωντας ειδικούς χαρακτήρες

   Αν χρειάζεστε να χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες που είναι μέρος του set των regular expressions special characters, πρέπει να τους "παρακάμψετε" (δηλαδή να τους προσθέσετε στο κειμενό σας με ένα backslash). Π.Χ. Εάν θέλετε να αποδεχθείτε την απάντηση "Ο υπολογιστής μου κοστίζει 1000$", πρέπει να γράψετε το regular expression ως"Ο υπολογιστής μου κοστίζει 1000\$". Οι ειδικοί χαρακτήρες που πρέπει να παρακάμπτονται είναι οι: ^$*()[]+?|

 3. Αλήθεια/Ψέμα Η απάντηση σε αυτό τον τύπο της ερώτησης έχει μόνο 2 επιλογές, αλήθεια ή ψέμα. Ο μαθητής καλείται να επιλέξει ποια είναι η σωστή επιλογή. Αυτόσ ο τύπος της ερώτησης είναι βασικά μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής με 2 απαντήσεις.

 4. Ταίριασμα Είναι αρκετά καλές και ευέλικτες ερωτήσεις. Περιλαμβάνουν μια λίστα με ονόματα ή καταστάσεις που πρέπει σωστά να ταιριαστούν με μια άλλη λίστα με ονόματα ή καταστάσεις. Για παράδειγμα "Ταιριάστε τις Πρωτεύουσες με τις Χώρες" με δυο λίστες Ιαπωνία, Καναδά, Ιταλία και Toκιο, Οτταβα, Ρομη.

  Όταν δημιουργείται αυτός ο τύπος ερωτήσεων τα αντικείμενα της πρώτης λίστας μπαίνουν στα κουτια των απαντήσεων και τα αντικείμενα τις δεύτερης λίστασ στα κουτιά των μηνυμάτων. Όταν ο μαθητής ταιριάσει σωστά τα αντικείμενα χρησιμοποιείται η μετακίνηση της πρώτης απάντησης.Μια λανθασμένη απάντηση στέλνει τη σελίδα στη δεύτερη απάντηση. Η ερώτηση δεν υποστηρίζει προσαρμόσιμα μηνύματα απαντήσεων, ο μαθητής απλώς μαθαίνει πόσα ταιριασε σωστά και πόσα λάθος.

  Σε αντίθεση με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οπου οι επιλογές εμφανίζονται τυχαία, η πρώτη λίστα των αντικειμένων δεν ειναι μπερδεμένη αλλά εμφανίζεται με την ίδια σειρά όπως όταν εισήχθει. Αυτό επιτρέπει και την "ταξινομηση" ερωτήσεων. Σκεφθείτε την ερώτηση " Βάλτε τα παρακάτω κατα σειρά γέννησης, το νεώτερο πρώτο " with the lists 1., 2., 3., 4. και Longfellow, Lawrence, Lowell, Larkin. Η δεύτερη λίστα είναι μπερδεμένη πριν χρησιμοποιηθεί στην ερώτηση, ασφαλώς.

 5. Αριθμητικός Τύπος Αυτός ο τύπος της ερώτησης απαιτεί έναν αριθμό ως απάντηση. Στην πιο απλή του μορφή απαιτεί απλά μια απάντηση να ορισθεί. Για παράδειγμα "πόσο κάνει 2+2?" με την απάντηση 4 να στέλνει στην επόμενη σελίδα. Όμως είναι καλύτερο να ορίζεται η κλίμακα για να υπολογίζεται εσωτερικά ποιες τιμές θεωρούνται σωστές και ποιες όχι.

  Επιτρέπεται και παραπάνω από μία σωστή απάντηση και οι απαντήσεις μπορούν να είναι μια ξεχωριστή είτει ένα ζεύγος τιμών. Σημειώστε οτι η σειρά με την οποία οι απαντήσεις δοκιμάζονται είναι Απαντηση 1, Απαντηση 2... άρα πρέπει να υπάρχει προσοχή γιατί ανάλογα με τον ακριβή αριθμό της κάθε απάντησης υπάρχει και η αντίστοιχη επιλογή στην απάντηση απο το σύσδτημα στον μαθητή. Για παράδειγμα στην ερώτηση "Πότε γεννήθηκε ο Larkin;" Θα μπορούσαμε να έχουμε μια συγκεκριμένη τιμή 1922, που είναι και η ακριβής τιμή, και ένα σύνολο τιμών 1920:1929, ή τη δεκαετία του 20, που είναι λιγότερο ακριβείς τιμές. Η σειρά που αυτές οι τιμές θα ελεγχθουν είναθ προφανώς 1922 και 1920:1929. Η πρώτη απάντηση θα πρέπει να έχει ως επιστροφή από το σύστημα "Αυτή είναι η ακριβής απάντηση. Μπραβο!" ενώ η επιστροφή της άλλης μπορεί να είναι "Είστε σχετικά κοντά. Είναι σε αυτή τη δεκαετία."

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English