Επιτρέποντας στους μαθητές να ξαναπάρουν ένα μάθημα

Αυτή η ρύθμιση ορίζει εάν οι μαθητές μπορούν να πάρουν ένα μάθημα παραπάνω από 1 φορά. Ο διδάσκοντας μπορεί να αποφασίσει ότι το μάθημα περιλαμβάνει υλικό το οποίο οι μαθητές πρέπει να το μελετήσουν περισσότερο και λεπτομερέστερα. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναλαμβανόμενη προβολή του μαθήματος μπορεί να επιτραπεί. Αν, όμως, το υλικό χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως εξετάσεις τότε οι μαθητές δε θα δικαιούνται να ξαναπάρουν το μάθημα.

Όταν οι μαθητές επιτρέπεται να ξαναπαίρνουν το μάθημα, οι βαθμοί που φαίνονται στη σελίδα των βαθμών είναι ή ο μέσος όρος των μαθημάτων ή οι καλύτεροι βαθμοί των ενοτήτων. Η επόμενη παράμετρος ορίζει ποιο από τις 2 επιλογές βαθμολόγησης θα χρησιμοποιείται.

Σημειώστε ότι η Ανάλυση ερωτήσεων πάντα χρησιμοποιεί απαντήσεις από τις πρώτες προσπάθειες της ενότητας.

Προεπιλεγμένα, αυτή η επιλογή είναι Yes, σημαίνοντας πως οι μαθητές επιτρέπονται να ξαναπαίρνουν το μάθημα. Αναμένεται πως μόνο σε ειδικές συνθήκες αυτή η επιλογή θα πάει No.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English