Προβολή Κουμπιού Αναθεώρησης

Αυτό θα προβάλει ένα κουμπί έπειτα από μια λανθασμένα απαντημένη ερώτηση, επιτρέποντας στο μαθητή να ξαναπροσπαθήσει. Δεν είναι συμβατό με ερωτήσεις διαγωνίσματος για αυτό αγνοήστε το, εάν χρησιμοποιείτε ερωτήσεις διαγωνίσματος.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English