Προβολή παρουσίασης

Αυτό ενεργοποιεί την προβολή του μαθήματος σαν προβολή παρουσίασης, με συγκεκριμένο πλάτος ύψος και προσαρμόσιμο χρώμα background. Μια μπάρα κύλισης CSS based θα εμφανιστεί εάν το πλάτος και το ύψος ξεπερνόνται από το περιοχόμενο της σελίδας. Οι ερωτήσεις θα εκτοπιστούν από την προβολή παρουσίασης, μόνο οι σελίδες θα φαίνονται προεπιλεγμένα. Θα εμφανίζονται αριστερά και δεξιά της παρουσίασης κουμπιά "Next" και "Back" εάν επιλεχθεί αυτή η ρύθμιση στη σελίδα. ’λλα κουμπιά θα είναι κεντραρισμένα κάτω από την παρουσίαση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English