Χρονομετρημένο

Τοποθέτηση ενός χρονικού ορίου στο μάθημα. Εμφανίζεται ένα JavaScript counter στους μαθητές και η ώρα καταχωρείται στη βάση δεδομένων. Εξαιτίας της φυσης της JavaScript, ο χρονομετρητης δεν απορρίπτει ένα μαθητή όταν ο χρόνος τελειώνει, μια ερώτηση που απαντάται μετά από το χρονικό όριο δεν καταμετράται. Η ώρα στη βάση δεδομένων ελέγχεται κάθε φορά που ο μαθητής καταχωρεί μια ερώτηση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English