Χρήση του επεξεργαστή HTML

Κατά την επεξεργασία των ιστοσελίδων, η επιλογή αυτή επιτρέπει τη χρήση επεξεργαστή HTML (στο εξής ‘επεξεργαστής’) αντί για χρήση απλού κειμένου. Ο επεξεργαστής επιτρέπει την απλή μορφοποίηση του κειμένου και την εύκολη προσθήκη των "προηγμένων" χαρακτηριστικών όπως οι συνδέσεις.

 

Ο επεξεργαστής ενεργοποιείται με κλικ στο Χρήση Επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής συνδέεται με μεμονωμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, ενεργοποιώντας στον επεξεργαστή για το στοιχείο Απάντησης 1, ο επεξεργαστής ενεργοποιείται μόνο για εκείνο το στοιχείο, όχι για το σύνολο όλων των στοιχείων απαντήσεων.

 

Εάν ο επεξεργαστής απαιτείται για περισσότερα στοιχεία μιας σελίδας, πρώτα κάνουμε κλικ στα κουτάκια Χρήση Επεξεργαστή (πρέπει να περιέχουν επιλογές για τικ). Η σελίδα έπειτα επανέρχεται για να ενεργοποιήσει τη χρήση του επεξεργαστή. Αυτό γίνεται με κλικ στο Επανεμφάνιση Σελίδας στο τέλος της σελίδας.

 

Σημειώστε ότι χρειάζεται προσοχή κατά τη χρησιμοποίηση του επεξεργαστή. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρέπει να προκαλέσει προβλήματα. Εντούτοις, δε συστήνεται για τις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και Αριθμητικού Τύπου. Ο επεξεργαστής μπορεί να προσθέσει επιπλέον "αόρατες" ετικέτες HTML που σταματούν τη λειτουργία ορισμένων συγκρίσεων με τον τρόπο που την αναμένουμε. Επιπλέον, οι Περιγραφές στους Πίνακες Κλάδων χρησιμοποιούνται στα Κουμπιά και, αν περιέχουν ετικέτες HTML, μπορεί να προκληθούν προβλήματα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις απαντήσεις που χρησιμοποιούνται μόνο ως εμφανίσεις, όπως οι απαντήσεις ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Η χρήση του επεξεργαστή για τα στοιχεία απάντησης τύπου Ανταπόκρισης (Response) δεν πρέπει να προκαλέσει προβλήματα.

 

Εάν υποψιαζόμαστε πρόβλημα σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία κειμένων, είναι αρκετά ασφαλές να απενεργοποιηθεί ο επεξεργαστής (αφαιρούμε το τικ από το κουτάκι δίπλα στη Χρήση Επεξεργαστή). Όταν η σελίδα επανεμφανίζεται, το "ακατέργαστο" κείμενο φαίνεται στο χώρο περιοχής κειμένου. Το κείμενο μπορεί να επεξεργαστεί όπως θέλουμε. Η επανειλημμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του επεξεργαστή για ένα στοιχείο δεν πρέπει να αλλάζει το κείμενο.

 

Η "κατάσταση" της Χρήσης Επεξεργαστή αποθηκεύεται για κάθε στοιχείο. Κατά συνέπεια, άν μια σελίδα είναι επανεπεξεργαστεί, τα στοιχεία που χρησιμοποιούσαν τον επεξεργαστή θα εμφανιστούν πάλι μέσα στον επεξεργαστή.

 

Τέλος, ο επεξεργαστής είναι αρκετά "πολυέξοδος" από την άποψη των πόρων μέσα στο πρόγραμμα πλοήγησης. Εάν τα στοιχεία δεν απαιτούν τη χρήση του επεξεργαστή, είναι ταχύτερο και λιγότερο επιρρεπές σε προβλήματα πόρων να χρησιμοποιήσει κανείς μόνο τους χώρους χρήσης απλού κειμένου.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English