Χρήση Συνθηματικού

Ανοίγοντας μία άσκηση, άν η άσκηση είναι ορατή, οι μαθητές μπορούν να δουν τα περιεχόμενα της άσκησης.Η διαθεσιμότητα της άσκησης σε μία ενότητα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα μέσα από τη Visible/Hide δράση.

Η επιλογή Χρήση Συνθηματικού χρησιμοποιείται για να συνδέσει ένα ενεργό κωδικό με την άσκηση.Υπάρχουν υποθέσεις πότε είναι απαραίτητη η προστασία της άσκησης με κωδικό. Για παράδειγμα, μία άσκηση μπορεί να χρησιμοποιείται από αρκετές ομάδες μαθητών σε μιά ενότητα και κάθε ομάδα χρησιμοποιεί την άσκηση σε διαφορετικές ώρες. Ο ενεργός κωδικός χρησιμοποιείται ωστέ να εμποδίσει την "δεύτερη" ομάδα μαθητών, να κάνει την άσκηση όταν η άσκηση έχει ανοιχτεί από το "πρώτη" ομάδα.

 

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English