Γράφοντας

Όταν γράφετε κείμενο για να το διαβάσουν άλλοι, προσπαθήστε και γράψτε απευθείας στο κοινό σας.

Εξηγήστε τις ιδέες σας όσο πιο καθαρά και πιο απλά μπορείτε ώστε να βοηθήσετε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να αποφεύγετε μεγάλες λέξεις όταν μια πιο μικρή θα κάνει την δουλεία.

Στις ομάδες συζητήσεων θα βοηθήσει πραγματικά να κρατάτε όλες τις δημοσιεύσεις σας κατανομημένες και ανά θέμα. Αντί για μια μακριά φλύαρη χωρίς θέμα δημοσίευση η οποία εστιάζει σε πολλά διαφορετικά σημεία,ίσως είναι καλύτερο να γράψετε περισσότερες μικρότερου μεγέθους (μπορεί να ανήκουν ακόμα και σε διαφορετικες ομάδες συζητήσεων).

Αλλάξτε ξανά το κείμενο σας, όσες φορές είναι απαραίτητο μέχρι να το φτάσετε στην σωστή μορφή. Ακόμα και στις δημοσιεύσεις στις ομάδες συζητήσεων έχετε 30 λεπτά από όταν το δημοσιεύσετε για να πάτε πίσω και να το βελτιώσετε αν είναι απαραίτητο.

Όταν απαντάτε σε άλλους, προσπαθείστε να σκεφτείτε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για να τους κάνετε. Αυτό θα βοηθήσει και εσάς αλλά και το άλλο πρόσωπο μαζί να σκεφτείτε (και να μάθετε!) σχετικά με τα θέματα που συζητάτε.

Κάντε καλές ερωτήσεις Βοήθεια με αυτό

Διαβάστε προσεκτικά Βοήθεια με αυτό

Ξεχωριστοί και Συγγενείς τρόποι γνώσης Βοήθεια με αυτό

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English