Κατέβασμα αποτελεσμάτων ανάλυσης

Είναι εφικτό το κατέβασμα τον δεδομένων της ανάλυσης του πίνακα σε 3 διαφορετικές μορφοποιήσεις.
Εάν ο πίνακας είναι σελιδοποιημένος, όλα τα δεδομένα των σελίδων θα κατέβουν σε ένα αρχείο.

Μορφή φύλλου εργασίας Microsoft Excel:

Ένα αρχείο τύπου .xls.

Μορφή κειμένου OpenOffice Writer:

Ένας πίνακας που βρίσκεται μέσα σε αρχείο κειμένου OpenOffice .sxw.
Αυτή η μορφοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι εγκατεστημένη η βιβλιοθήκη PHPWriter στον κατάλογο /moodle/lib από το διαχειριστή του συστήματος.

Μορφή απλού κειμένου:

Ένα απλό αρχείο κειμένου.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English