Επιλογές ανάλυσης

Οι προσπάθειες στο κουίζ που συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση καθορίζονται από τους παρακάτω παραμέτρους:

Επιλογή προσπάθειας :

Κάποιες φόρες είναι σκόπιμο να αναλύεται μόνο μια προσπάθεια για κάθε μαθητή. Η προσπάθεια μπορεί να είναι η πρώτη, η τελευταία ή αυτή με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. Διαφορετικά όλες οι προσπάθειες μπορούν να αθροιστούν σε μια συνδυαστική ανάλυση.

Απόρριψη μικρής βαθμολογίας :

Κάποιες φόρες οι μαθητές διερευνούν το κουίζ χωρίς να θέλουν να πετύχουν κάποιο βαθμό. Σχεδόν πάντα τέτοιες δοκιμές παίρνουν πολύ μικρή βαθμολογία. Οι προσπάθειες αυτές αφαιρούνται από την ανάλυση με την χρηση ενός ορίου για τον κατώτατο βαθμό προσπαθειών που θα αναλυθούν. Αυτό το όριο καθορίζεται ως το ποσοστό (0-100) του μεγίστου βαθμού που είναι δυνατό να επιτευχτεί στο κουίζ.

Μέγεθος σελίδας:

Ο αριθμός των ερωτήσεων που εμφανίζονται ανά σελίδα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English