Προσπάθειες κουίζ

Μπορεί να επιτρέπεται στους μαθητές να έχουν πολλές προσπάθειες σε μία ερώτηση.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να γίνει η διαδικάσία των ερωτημάτων μια περισσότερο εκπαιδευτική δραστηριότητα, και λιγότερο μια απλή βαθμολόγηση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English