Κατηγορίες ερωτήσεων

Μπορείτε, αντί να κρατήσετε όλες τις ερωτήσεις σας σε έναν μεγάλο κατάλογο, να δημιουργήσετε κατηγορίες, ώστε να κρατάτε τις ερωτήσεις εκεί.

Κάθε κατηγορία αποτελείται από ένα όνομα και μια σύντομη περιγραφή.

Κάθε κατηγορία μπορεί επίσης να δημοσιευθεί, το οποίο σημαίνει οτι η κατηγορία αυτή (καθώς και όλες οι ερωτήσεις της) θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα μαθήματα στο σύστημα, έτσι ώστε άλλα μαθήματα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ερωτήσεις σας στις δικά τους κουίζ.

Οι κατηγορίες μπορούν επίσης να δημιουργούνται ή να διαγράφονται. Παρόλαυτα, εάν προσπαθήσετε να διαγράψετε μια κατηγορία που περιέχει ερωτήσεις, θα κληθείτε να καθορίσετε μια άλλη κατηγορία για να τις μεταφέρετε.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English