Κατηγορίες ερώτησης

Για την αποθήκευση των ερωτήσεων είναι εφικτή η δημιουργία κατηγοριών (έναντι μιας μεγάλης λίστας).

Κάθε κατηγορία αποτελείται από ένα όνομα και μια μικρή περιγραφή.

Κάθε κατηγορία μπορεί να δημοσιοποιηθεί, υπό την έννοια ότι μπορεί να γίνει διαθέσιμη σε όλα τα μαθήματα. Έτσι, άλλα μαθήματα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν τις ερωτήσεις αυτές στα κουίζ τους.

Περιγραφή πεδίων

Γονέας : Η κατηγορία που θα γίνει η τοποθέτηση. Εάν δεν υπάρχουν άλλες κατηγορίες, μόνο η 'Top' θα είναι διαθέσιμη

Κατηγορία : Το όνομα της κατηγορίας.

Πληροφορίες κατηγορίας : Μια μικρή περιγραφή της κατηγορίας.

Δημοσιοποίηση : Εάν ή όχι γίνει άμεση δημοσιοποίηση της κατηγορίας.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English