Εμφάνιση σωστών απαντήσεων

Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, μετά την απάντηση σε κάθε ερώτηση η σωστή απάντηση θα εμφανιστεί στο μαθητή τονισμένη με διαφορετικό χρώμα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English