Δεκαδικά Ψηφία


Με τη χρησιμοποίηση αυτής της ρύθμισης μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό ψηφίων που μπορεί να παρουσιαστεί μετά από την υποδιαστολή κατά το επίδειξη των αποτελεσμάτων ή των βαθμών σπουδαστών. Παραδείγματος χάριν η επιλογή "0" σημαίνει ότι οι εμφανιζόμενοι βαθμοί θα στρογγυλευτούν σε ακέραιους αριθμούς.
Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο τον τρόπο που εμφανίζονται οι βαθμοί. Δεν έχει επιπτώσεις στους εσωτερικούς υπολογισμούς και στη στρογγυλοποίηση των βαθμών.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας