Δεκαδικά Ψηφία


Με τη χρησιμοποίηση αυτής της ρύθμισης μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό ψηφίων που μπορεί να παρουσιαστεί μετά από την υποδιαστολή κατά το επίδειξη των αποτελεσμάτων ή των βαθμών σπουδαστών. Παραδείγματος χάριν η επιλογή "0" σημαίνει ότι οι εμφανιζόμενοι βαθμοί θα στρογγυλευτούν σε ακέραιους αριθμούς.
Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο τον τρόπο που εμφανίζονται οι βαθμοί. Δεν έχει επιπτώσεις στους εσωτερικούς υπολογισμούς και στη στρογγυλοποίηση των βαθμών.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English