Περιγραφή

Αυτή η ερώτηση δεν είναι πραγματικά μια ερώτηση.

Το μόνο που κάνει είναι να τυπώνει κείμενο χωρίς να απαιτεί απαντήσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τυπώσει ένα περιγραφικό κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί από ένα ακόλουθο γκρουπ ερωτήσεων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English