Ερώτηση έκθεσης

Η απάντηση σε μια τέτοια ερώτηση (η εκφώνηση της οποίας μπορεί να περιέχει εικόνα) ακολουθεί την μορφή έκθεσης. Είναι δυνατή η επεξεργασία τριών πεδίων κατά τη δημιουργία μιας τέτοιας ερώτησης: τίτλος ερώτησης, εκφώνηση και σχόλια ανάδρασης.

Ο βαθμολογητής καθορίζει το βαθμό και ένα υποκειμενικό σχόλιο ως απάντηση της έκθεσης.

Ο μαθητής δίνει απαντήσεις με τη χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου. Εάν υπάρχει παραπάνω από μια ερώτηση έκθεσης σε μια σελίδα, ο επεξεργαστής κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονό για την πρώτη ερώτηση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English