Εξαγωγή ερωτήσεων από μια κατηγορία

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εξαγωγή μιας ολόκληρης κατηγορίας (και όλων των υποκατηγοριών) ερωτήσεων σε ένα αρχείο κειμένου.

Έχετε υπόψη ότι σε κάποιες μορφές εξαγωγής κάποια πληροφορία χάνεται όταν εξάγονται ερωτήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές μορφές δεν υποστηρίζουν όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στις ερωτήσεις του Moodle. Επομένως, με τέτοιες μορφές δεν υπάρχει η δυνατότητα να εξαχθούν οι ερωτήσεις και στη συνέχεια να εισαχθούν αναλλοίωτες σε άλλο σύστημα. Επίσης, κάποιοι τύποι ερωτήσεων μπορεί να μην εξάγονται καθόλου. Προτείνεται να ελέγχετε τα δεδομένα που προέρχονται από εξαγωγή προτού τα χρησιμοποιήσετε στην πράξη.

Για τις μορφές εξαγωγής που υποστηρίζονται, δείτε τα επιμέρους αρχεία βοήθειας και τα σχετικά κείμενα στο Moodle Docs.

Οι μορφές εισαγωγής και εξαγωγής αποτελούν αρθρώματα. Μπορείτε να βρείτε επιπλέον τέτοια στη βάση δεδομένων Modules and Plugins.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English