Ανάδραση

Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, οι μαθητές θα βλέπουν για κάθε ερώτηση ένα μήνυμα ανάδρασης για την απάντηση που έδωσαν, εαν κάτι τέτοιο έχει συμπεριληφθεί στα δεδομένα της ερώτησης.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English