Εισαγωγή αρχείων τύπου "Aiken"

Η δομή Aiken αποτελεί εξαιρετικά απλό, εύχρηστο και ιδιαίτερα φιλικό εργαλείο για τη δημιουργία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, π.χ.:

Ποια είναι η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση; 
A. Είναι αυτή;
B. Ίσως αυτή;
Γ. Πιθανώς αυτή;
Δ. Πρέπει να είναι αυτή!
ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ

Ποια από τις παρακάτω πλατφόρμες υποστηρίζει τις περισσότερες δομές για εισαγωγή ασκήσεων τύπου κουίζ;
A) Moodle
B) ATutor
Γ) Claroline
Δ) Blackboard
E) WebCT
Ζ) Ilias
ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: A

Η ερώτηση πρέπει να περιλαμβάνεται ολόκληρη σε μια γραμμή.

Κάθε πιθανή απάντηση πρέπει να αρχίζει με μόνο ένα χαρακτήρα ακολουθούμενο από τελεία '.' ή παρένθεση ')' και μετά ένα κενό.

Αμέσως πρέπει να ακολουθεί η γραμμή της σωστής απάντησης, που θα αρχίζει με τη φράση "ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:". Ακολουθεί ο σχετικός χαρακτήρας που παραπέμπει στη σωστή από τις πιθανές απαντήσεις.

Importing "Aiken" format files

The Aiken format is a very simple way of creating multiple choice questions using a clear human-readable format. Here is an example of the format:

What is the correct answer to this question?
A. Is it this one?
B. Maybe this answer?
C. Possibly this one?
D. Must be this one!
ANSWER: D

Which LMS has the most quiz import formats?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
ANSWER: A

The question must be all on one line.

Each answer must start with a single-letter character, followed by a period '.' or a bracket ')', then a space.

The answer line must immediately follow, starting with "ANSWER:" and then giving the appropriate letter.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English