Εισαγωγή αρχείων τύπου "WebCT Quiz"

Το φίλτρο εισαγωγής αρχείων τύπου WebCT είναι ακόμη σε εξέλιξη και δεν υποστηρίζει όλες τις WebCT ερωτήσεις όλων των τύπων.

Ως τη συγγραφή του παρόντος υποστηρίζονται μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις.

Ακολουθούν τα σχετικά παραδείγματα σε αρχεία κειμένου:

# Αρχή ερώτησης: Ερώτηση με σύντομη απάντηση
:TYPE:S:
:TITLE:Ερώτηση με σύντομη απάντηση
:QUESTION:H
Ποιο είναι το όνομα του WebCT Learning Hub?
<br />
:IMAGE:dotcomLogoc.gif
:ANSWERS:1
:CASE:0
:ANSWER1:WebCT.com:100:0:20:0
:FEEDBACK1:H
Επισκευτείτε το Learning Hub\: www.WebCT.com
:CAT:Default
# Τέλος ερώτησης: Ερώτηση με σύντομη απάντηση# Αρχή ερώτησης: Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
:TYPE:MC:1:0:C
:TITLE:Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
:FEEDBACK
Ο Δαρβίνος εφηύρε τη θεωρία της εξέλιξης και έτσι ξεκίνησε ο δαρβινισμός.
:QUESTION:H
Πού βρίσκεται το Κέντρο Ερευνών Δαρβίνου (Darwin Research Center);
:IMAGE:
:LAYOUT:vertical
:ANSWER1:0:H
στο Menlo Park, Καλιφόρνια, ΗΠΑ
:REASON1:H
Λυπάμαι, λάθος!
:ANSWER2:0:H
στο Vancouver, Καναδάς
:REASON2:H
Λυπάμαι, λάθος!
:ANSWER3:100:H
στα νησιά Galapagos, στον Ισημερινό
:REASON3:H
Σωστή απάντηση!
:ANSWER4:0:H
στο Λονδίνο, Αγγλία
:REASON4:H
Λυπάμαι, λάθος!
:ANSWER5:0:H
στο Sidney, Αυστραλία
:REASON5:H
Λυπάμαι, λάθος!
:CAT:Default
# Τέλος ερώτησης: Ερώτηση πολλαπλής επιλογής

Importing "WebCT Quiz Format" files

The WebCT import filter is in development and does not support all of the WebCT question types.

At the time of writing this, only Multiple Choice and Short answer questions are supported.

Here are some examples of these questions in a text file:

# Start of question: Short Answer Question
:TYPE:S:
:TITLE:Short Answer Question
:QUESTION:H
What is the name of the WebCT Learning Hub?
<br />
:IMAGE:dotcomLogoc.gif
:ANSWERS:1
:CASE:0
:ANSWER1:WebCT.com:100:0:20:0
:FEEDBACK1:H
Be sure to visit the Learning Hub\: www.WebCT.com
:CAT:Default
# End of question: Short Answer Question# Start of question: Multiple Choice Question
:TYPE:MC:1:0:C
:TITLE:Multiple Choice Question
:FEEDBACK
Darwin invented the theory of evolution and created Darwinism.
:QUESTION:H
Where is the Darwin Research Center?
:IMAGE:
:LAYOUT:vertical
:ANSWER1:0:H
Menlo Park, California
:REASON1:H
Sorry!
:ANSWER2:0:H
Vancouver, Canada
:REASON2:H
Sorry!
:ANSWER3:100:H
Galapagos Islands, Ecuador
:REASON3:H
Correct Answer!
:ANSWER4:0:H
London, England
:REASON4:H
Sorry!
:ANSWER5:0:H
Sidney, Australia
:REASON5:H
Sorry!
:CAT:Default
# End of question: Multiple Choice Question

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English