Γενική ανάδραση για τις ερωτήσεις

Η γενική ανάδραση για μια ερώτηση είναι το κείμενο που εμφανίζεται σε όλους τους μαθητές αφότου απαντήσουν στην ερώτηση αυτή. Σε αντίθεση με την ανάδραση, η οποία εξαρτάται από το είδος της ερώτησης και την απάντηση του μαθητή, η γενική ανάδραση προβάλλεται σε όλους τους μαθητές και είναι πάντα η ίδια.

Μπορείτε να ορίσετε πότε επιθυμείτε να προβάλλεται η γενική ανάδραση στους μαθητές χρησιμοποιώντας τις επιλογές στη φόρμα επεξεργασίας του κουίζ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γενική ανάδραση για να δώσετε στους μαθητές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που ελέγχει η εκάστοτε ερώτηση, ή να συμπεριλάβετε συνδέσμους προς περισσότερες πληροφορίες για όσους τις χρειάζονται.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English