Μέθοδος βαθμολόγησης

Όταν επιτρέπονται οι πολλαπλές προσπάθειες, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους βαθμούς για να υπολογίσετε τον τελικό βαθμό κάθε μαθητή.

Ο μεγαλύτερος βαθμός

Ο τελικός βαθμός είναι ο υψηλότερος (καλύτερος) βαθμός από όλες τις προσπάθειες.

Μέσος όρος

Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος όλων των προσπαθειών.

Πρώτος βαθμός

Ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός που αποκτάται κατά την πρώτη προσπάθεια (τυχόν επόμενες προσπάθειες αγνοούνται).

Τελικός βαθμός

Ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός μόνο από τη πιο πρόσφατη προσπάθεια (οι προηγούμενες προσπάθειες αγνοούνται).

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English