Εισαγωγή ερωτήσεων

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισάγετε ερωτήσεις από αρχεία κειμένου. Αυτά μπορούν να μεταφορτωθούν μέσω σχετικής φόρμας ή να βρίσκονται ήδη στα αρχεία του μαθήματος.

Σημείωση σχετικά με την κωδικοποίηση χαρακτήρων

Αν το αρχείο σας περιέχει χαρακτήρες εκτός του λατινικού αλφαβήτου, θα πρέπει να χρησιμοποιεί κωδικοποίηση UTF-8. Συνήθως έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε ή να μετατρέψετε το υπάρχον κείμενο σε UTF-8 μέσω των επιλογών του κειμενογράφου σας ή του λογισμικού που χρησιμοποιείτε για την αποθήκευση των ερωτήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με αρχεία που δημιουργήθηκαν από τις εφαρμογές του Microsoft Office, καθώς αυτά χρησιμοποιούν μια διαφορετική κωδικοποίηση με την οποία υπάρχουν προβλήματα. Μορφές βασισμένες σε XML μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν το διακομιστής του Moodle χρησιμοποιεί PHP 5.

Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει πολλές μορφές εισαγωγής. Δείτε τα επιμέρους αρχεία βοήθειας και τα Moodle Docs για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι μορφές εισόδου και εξόδου είναι αρθρώματα του Moodle. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στη βάση δεδομένων Modules and Plugins.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English