Ερωτήσεις ταιριάσματος

Μετά από μια (προαιρετική) εισαγωγή, ο μαθητής βρίσκεται μπροστά σε μια σειρά από υπο-ερωτήσεις και διάφορες μπερδεμένες απαντήσεις. Υπάρχει μια σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση.

Ο μαθητής πρέπει να επιλέξει μια απάντηση και να την ταιριάξει με κάθε υπο-ερώτηση.

Κάθε υπο-ερώτηση συμβάλλει με την ίδια βαρύτητα στην συνολική βαθμολογία της ερώτησης.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English