Αντιστοιχία βαθμών των εισαγόμενων ερωτήσεων

Οι βαθμολογίες των εισαγόμενων ερωτήσεων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους παρακάτω:

 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 75%
 • 70%
 • 66.666%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 33.333
 • 30%
 • 25%
 • 20%
 • 16.666%
 • 14.2857
 • 12.5%
 • 11.111%
 • 10%
 • 5%
 • 0%

Αρνητικές τιμές από την παραπάνω λίστα είναι αποδεκτές.

Υπάρχουν δύο επιλογές γιά το πώς η διαδικασία εισαγωγής μεταχειρίζεται τις τιμές που δεν ταιριάζουν ακριβώς με μια από τις τιμές στην παραπάνω λίστα βαθμών.

 • Σφάλμα όταν ο βαθμός δεν είναι στην λίστα.
  Εάν μια ερώτηση περιέχει βαθμούς που δεν βρίσκονται στήν λίστα αυτό θεωρείται σαν σφάλμα και η ερώτηση αυτή δεν εισάγεται.
 • Κοντινότερος βαθμός που βρίσκεται στην λίστα.
  Εάν ένας βαθμός δεν βρίσκεται στις τιμές της λίστας, τότε αντικαθίσταται με την κοντινότερη τιμή της λίστας με την οποία ταιριάζει.

Σημείωση : μερικές συνήθεις τυποποιημένες εισαγωγές γράφουν άμεσα στην βάση δεδομένων και μπορεί να παρακάμψουν τον έλεγχο.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English