Ανακάτεμα υποερωτήσεων

Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, η σειρά των υποερωτημάτων καθορίζεται τυχαία κάθε φορά κάποιος μαθητής επιχειρεί ένα κουίζ στο οποίο περιέχεται αυτή την ερώτηση - υπό τον όρο ότι η ρύθμιση το "ανακάτεμα σε κάθε ερώτηση" είναι ενεργοποιημένη.

Η πρόθεση είναι να γίνει λίγο πίο δύσκολη η αντιγραφή μεταξύ των μαθητών.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English