Μέγιστος βαθμός

Ο μέγιστος βαθμός που ορίζετε στο κουίζ αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους βαθμούς.

Για παράδειγμα, μπορεί να ορίσετε σα μέγιστο βαθμό το 20, επειδή το συγκεκριμένο κουίζ αξίζει το 20% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος.

Ακόμα κι αν να έχετε 10 ερωτήσεις στο κουίζ, αξίας συνολικά 50 βαθμών, η οποιαδήποτε βαθμολογία θα μειωθεί αναλογικά από το μέγιστο του 50 στο μέγιστο του 20 που έχετε ορίσει στην προκειμένη περίπτωση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας