Μέγιστος βαθμός

Ο μέγιστος βαθμός που ορίζετε στο κουίζ αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους βαθμούς.

Για παράδειγμα, μπορεί να ορίσετε σα μέγιστο βαθμό το 20, επειδή το συγκεκριμένο κουίζ αξίζει το 20% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος.

Ακόμα κι αν να έχετε 10 ερωτήσεις στο κουίζ, αξίας συνολικά 50 βαθμών, η οποιαδήποτε βαθμολογία θα μειωθεί αναλογικά από το μέγιστο του 50 στο μέγιστο του 20 που έχετε ορίσει στην προκειμένη περίπτωση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English