Ερωτήσεις Αριθμητικής

Από την οπτική του μαθητή, μια αριθμητική ερώτηση μοιάζει με μια ερώτηση σύντομης απάντησης.

Η διαφορά είναι ότι οι αριθμητικές απαντήσεις μπορούν να έχουν ένα περιθώριο αποδεκτού λάθους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να οριστεί ένα ολόκληρο διάστημα ως "σωστή απάντηση". Για παράδειγμα, αν η απάντηση είναι 30 με περιθώριο λάθους 5, τότε οποιοσδήποτε αριθμός μεταξύ 25 και 35 θα ληφθεί ως σωστή απάντηση.

Όπως και στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές απαντήσεις ή ακόμα και η ίδια απάντηση με διαφορετικό περιθώριο λάθους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, για ανάδραση και βαθμολόγηση χρησιμοποιείται η πρώτη με σειρά εμφάνισης απάντηση στην οποία ταιριάζει η απάντηση του μαθητή.

Για να παρέχετε ανάδραση για απαντήσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν με καμία από τις απαντήσεις που έχετε ορίσει, ορίστε την ανάδραση δίνοντας '*' στο πεδίο απάντησης.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English