Συντελεστής ποινής

Μπορείτε να ορίσετε ένα κλάσμα της βαθμολογίας κάθε ερώτησης θα αφαιρείται για κάθε λάθος απάντηση. Η δυνατότητα αυτή έχει νόημα μόνο αν το κουίζ είναι ρυθμισμένο να λειτουργεί σε προσαρμοστικό περιβάλλον, επιτρέποντας στους μαθητές να κάνουν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες σε κάθε ερώτηση. Ο συντελεστής ποινής πρέπει να είναι αριθμός ανάμεσα στο 0 και στο 1. Συντελεστής 1 σημαίνει ότι ο μαθητής πρέπει να απαντήσει σωστά στην πρώτη απόκριση για να κερδίσει τους βαθμούς της ερώτησης. Συντελεστής 0 σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί να δοκιμάσει όσες φορές θέλει μέχρι να βρει τη σωστή απάντηση, οπότε θα πάρει και τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English