Συντελεστής ποινής

Μπορείτε να ορίσετε ένα κλάσμα της βαθμολογίας κάθε ερώτησης θα αφαιρείται για κάθε λάθος απάντηση. Η δυνατότητα αυτή έχει νόημα μόνο αν το κουίζ είναι ρυθμισμένο να λειτουργεί σε προσαρμοστικό περιβάλλον, επιτρέποντας στους μαθητές να κάνουν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες σε κάθε ερώτηση. Ο συντελεστής ποινής πρέπει να είναι αριθμός ανάμεσα στο 0 και στο 1. Συντελεστής 1 σημαίνει ότι ο μαθητής πρέπει να απαντήσει σωστά στην πρώτη απόκριση για να κερδίσει τους βαθμούς της ερώτησης. Συντελεστής 0 σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί να δοκιμάσει όσες φορές θέλει μέχρι να βρει τη σωστή απάντηση, οπότε θα πάρει και τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας