Σύνολα δεδομένων ερωτήσεων

Τα σύνολα δεδομένων χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν ερωτήσεις (όπως για παράδειγμα υπολογισμένες ερωτήσεις), όπου παίρνουν τη θέση κάποιας μεταβλητής.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα "ιδιωτικό" σύνολο δεδομένων για μια συγκεκριμένη ερώτηση, "επαναχρησιμοποιήσιμο" σύνολο δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ερωτήσεις μέσα σε μια κατηγορία.

Κατά τη δημιουργία μιας ερώτησης που χρησιμοποιεί σύνολα δεδομένων, θα χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικές σελίδες.

Η πρώτη σελίδα σας επιτρέπει να ορίσετε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων που θα αντικαθιστά κάθε μεταβλητή.

Η δεύτερη οθόνη σας επιτρέπει να προσθέσετε και να αφαιρέσετε δεδομένα (αριθμούς) στο σύνολο δεδομένων. Οι αριθμοί που θα χρησιμοποιηθούν στις ερωτήσεις που πρόκειται να παρουσιαστούν στους μαθητές θα επιλέγονται από τους παραπάνω.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English