Αυτόματη εναλλαγή σελίδας

Για τα κουίζ μεγαλύτερου μεγέθους είναι καλό να "σπάει" το κουίζ σε πολλές σελίδες, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των ερωτήσεων που εμφανίζονται ταυτόχρονα σε κάθε σελίδα. Όταν προσθέτετε ερωτήσεις στο κουίζ, προστίθενται αυτόματα και αλλαγές σελίδων με βάση την επιλογή που έχετε κάνει εδώ. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να μετακινείτε τις αλλαγές σελίδων χειροκίνητα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English