Δημιουργία νέας ερώτησης

Μπορείτε να προσθέσετε μια ποικιλία από διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων:

Πολλαπλής επιλογής

Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο μαθητής επιλέγει την απάντηση από μια σειρά πολλαπλών απαντήσεων. Υπάρχουν δυο τύποι ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής - απλή απάντηση και πολλαπλή.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Σύντομης απάντησης

Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο μαθητής γράφει μια λέξη ή φράση. Μπρορεί να υπάρχουν πολλές σωστές απαντήσεις, με διαφορετικούς βαθμούς. Οι απαντήσεις μπορούν προαιρετικά να κάνουν διαχωρισμό πεζών/κεφαλαίων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Αριθμητικής

Από τη σκοπιά του μαθητή, οι ερωτήσεις αυτές είναι όμοιες με τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Η διαφορά είναι πως στις ερωτήσεις αριθμητικής μπορείτε να ορίσετε ένα περιθώριο λάθους, μέσα στο οποίο οποιαδήποτε απάντηση θεωρείται σωστή.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερωτήσεις αριθμητικής

Σωστό/Λάθος

Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο μαθητής καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε Σωστό και Λάθος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερωτήσεις σωστό/λάθος

Ταιριάσματος

Στο μαθητή παρέχεται μια λίστα από υπο-ερωτήσεις, καθώς και μια λίστα με απαντήσεις. Αυτός καλείται να ταιριάξει τη σωστή απάντηση με κάθε υπο-ερώτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερωτήσεις ταιριάσματος

Ενσωματωμένων απαντήσεων

Αυτός ο τύπος ερώτησης αποτελείται από ένα κείμενο-εκφώνηση (με μορφοποίηση Moodle) το οποίο περιέχει έναν αριθμό από ερωτήματα άλλων ειδών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερωτήσεις ενσωματωμένων απαντήσεων

Ταίριασμα τυχαίων ερωτήσεων σύντομης απάντησης

Από τη σκοπιά του μαθητή, οι ερωτήσεις αυτές είναι όμοιες με τις ερωτήσεις ταιριάσματος. Η διαφορά είναι ότι εδώ τα υπο-ερωτήματα επιλέγονται τυχαία ανάμεσα στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης της κατηγορίας αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τυχαίες ερωτήσεις ταιριάσματος

Τυχαία

Μια ερώτηση αυτού του τύπου αντικαθίσταται από μια τυχαία επιλεγμένη ερώτηση της κατηγορίας αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τυχαίες ερωτήσεις

Περιγραφής

Στην ουσία δεν πρόκειται για ερωτήσεις. Μια ερώτηση αυτού του είδους χρησιμοποιείται για την εμφάνιση κάποιου κειμένου (και ενδεχομένως εικόνων) χωρίς να απαιτείται κάποια απάντηση. Χρησιμοποιούνται για την παροχή περισσότερων πληροφοριών ή επεξηγήσεων στους μαθητές.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερωτήσεις περιγραφής

Υπολογισμένες

Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου παρέχουν ένα τρόπο για να δημιουργήσετε ερωτήσεις αριθμητικής χρησιμοποιώντας μεταβλητές οι οποίες αντικαθίστανται από συγκεκριμένες τιμές (επιλεγμένες μέσα από ένα σύνολο που εσείς καθορίζετε) πριν εμφανιστούν στους μαθητές.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπολογισμένες ερωτήσεις

Έκθεσης

Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο μαθητής γράφει μια εκτενή απάντηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερωτήσεις έκθεσης

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English