Τυχαίες ερωτήσεις

Τυχαίες ερωτήσεις μπορούν να προστεθούν σε οποιαδήποτε κατηγορία.

Όταν προσθέσετε μια τυχαία ερώτηση σε κάποιο κουίζ, αυτή θα αντικαθίσταται από μια τυχαία επιλεγμένη ερώτηση της ίδιας κατηγορίας κάθε φορά που κάποιος μαθητής αποπειράται το κουίζ.

Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικοί μαθητές πιθανότατα θα δουν διαφορετικές επιλογές ερωτήσεων κατά την απόπειρά τους. Αν το κουίζ επιτρέπει πολλαπλές απόπειρες, τότε πιθανότατα κάθε απόπειρα θα είναι διαφορετική από τις άλλες.

Καμία ερώτηση δεν θα εμφανιστεί περισσότερες από μία φορά στην ίδια απόπειρα. Με άλλα λόγια, αν συμπεριλάβετε στο κουίζ πολλές τυχαίες ερωτήσεις, αυτές θα αντικατασταθούν με διαφορετικές μεταξύ τους ερωτήσεις. Αν συμπεριλάβετε τυχαίες ερωτήσεις μαζί με μη τυχαίες, τότε οι πρώτες θα επιλεγούν έτσι ώστε να μην ταυτίζονται με τις τελευταίες. Αυτό βέβαια σημαίνει πως θα πρέπει να φροντίσετε να υπάρχει ικανός αριθμός ερωτήσεων στην κατηγορία για να ικανοποιηθεί η παραπάνω συνθήκη. Σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα λάθους στους μαθητές.

Ο βαθμός για κάθε τυχαία επιλεγμένη ερώτηση θα αναπροσαρμοστεί αναλογικά ούτως ώστε ο μέγιστος βαθμός να είναι αυτός που επιλέξατε για την τυχαία ερώτηση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English