Ταίριασμα τυχαίων ερωτήσεων σύντομης απάντησης

Μετά από μια προαιρετική εισαγωγή, ο μαθητής αντιμετωπίζει κάποιες υποερωτήσεις και αντίστοιχο αριθμό από απαντήσεις. Υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.

Ο μαθητής στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει την απάντηση που ταιριάζει σε κάθε υποερώτηση.

Κάθε υποερώτηση έχει ιδιο βάρος με τις υπόλοιπες στη βαθμολόγηση.

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι τυχαία επιλεγμένες ανάμεσα από τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης που περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία. Κάθε απόπειρα στο κουίζ μπορεί επομένως να έχει διαφορετικές κάθε φορά ερωτήσεις και απαντήσεις. Πρέπει να φροντίσετε η κατηγορία να περιλαμβάνει αρκετές ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων, διαφορετικά θα εμφανιστεί στους μαθητές ένα μήνυμα λάθους. Όσο περισσότερες τέτοιες ερωτήσεις έχετε, τόσο πιο πιθανό είναι οι μαθητές σας να αντιμετωπίζουν μια διαφορετική ομάδα κάθε φορά.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English