Το εργαλείο ανακατάταξης ερωτήσεων

Το εργαλείο ανακατάταξης εμφανίζει πεδία αριθμών γραμμών στην πρώτη στήλη της λίστας ερωτήσεων. Αυτοί οι αριθμοί γραμμών αυξάνονται ανα 10 για να έχετε τη δυνατότητα να μετακινήσετε ερωτήσεις στα ενδιάμεσα κενά. Στη συνέχεια μπορείτε να ανακατατάξετε τις ερωτήσεις αλλάζοντας τους αριθμούς των γραμμών και επιλέγοντας "Αποθήκευση Αλλαγών". Οι ερωτήσεις θα ανακαταταχθούν σύμφωνα με τους αριθμούς γραμμών που προσδιορίσατε.

Οι αριθμοί γραμμών δεν είναι απαραίτητο να είναι ακέραιοι, μπορείτε να χρησιμοποιείσετε και δεκαδικούς αριθμούς εάν το βρίσκετε βολικό.

Αριθμοί γραμμών δίνονται και στις αλλαγές σελίδων, για να μπορείτε να τις μετακινήσετε και αυτές με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Εμφάνιση αλλαγών σελίδας" δεν θα μπορείτε να τις δείτε και οι αριθμοί γραμμών που αντιστοιχούν σε αυτές δεν θα εμφανίζονται, εξηγώντας έτσι τα κενά στην ακολουθία των αριθμών που πιθανόν να προσέξετε.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English