Κάθε προσπάθεια βασίζεται στην προηγούμενη

Αν το κουίζ επιτρέπει πολλαπλές απόπειρες και αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τότε κάθε απόπειρα πέραν της πρώτης θα περιέχει τις απαντήσεις της προηγούμενης. Αυτό επιτρέπει σ' ένα κουίζ να ολοκληρωθεί σταδιακά και όχι μόνο μονομιάς.

Για να εμφανίζεται κάθε φορά η ίδια "λευκή κόλλα" σαν κουίζ, μην ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English