Απαιτούνται διευθύνσεις δικτύου

Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό.

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στο κουίζ σε συγκεκριμένα υποδίκτυα ενός τοπικού δικτύου ή του διαδικτύου ορίζοντας μια λίστα από μερικούς ή πλήρεις αριθμούς διευθύνσεων IP διαχωρισμένους με κόμματα.

Αυτό είναι πολύ χρησιμο για κουίζ που επιβλέπονται, όπου επιθυμείτε να είστε σίγουροι πως συμμετέχουν μόνο άτομα που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη αίθουσα.

Για παράδειγμα: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211, 231.3.56.10-20

Υπάρχουν 4 τύποι αριθμών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (δεν επιτρέπονται ονόματα τομέων όπως example.com):

  1. Πλήρεις διευθύνσεις IP, όπως 192.168.10.1, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή (ή διαμεσολαβητή).
  2. Μερικές διευθύνσεις, όπως 192.168, οι οποίες αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε διεύθυνση IP που ξεκινά με αυτούς τους αριθμούς.
  3. Μορφή CIDR, όπως 231.54.211.0/20, η οποία σας επιτρέπει να καθορίσετε σαφώς τα υποδίκτυα στα οποία αναφέρεστε.
  4. Διάστημα διευθύνσεων IP, όπως 231.3.56.10-20. Το διάστημα αντιστοιχεί στο τελευταίο μέρος της διεύθυνσης, οπότε το συγκεκριμένο παράδειγμα σημαίνει "όλες οι διευθύνσεις από 231.3.56.10 μέχρι και 231.3.56.20.

Τα κενά παραβλέπονται.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English