Κατέβασμα απαντήσεων

Αν επιθυμείτε να κατεβάσετε τα δεδομένα που προβάλλονται στον πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο μορφές αποθήκευσης. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα θα εμφανιστούν με τη μορφή πίνακα με τις κατάλληλες επικεφαλίδες (όπως τα βλέπετε και τώρα), αλλά χωρίς τυχόν εικόνες που προέρχονται από τους χρήστες.
Αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος ή καταλαμβάνει περισσότερες από μία σελίδες, το αποθηκευμένο αρχείο θα περιέχει τα δεδομένα όλων των σελίδων. Οι μαθητές που δεν έκαναν καμία απόπειρα στο κουίζ θα συμπεριληφθούν στον πίνακα αν ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή.

Μορφή φύλλου εργασίας Microsoft Excel:

Δημιουργείται ένα αρχείο τύπου .xls.

Μορφή κειμένου:

Δημιουργείται ένα αρχείο κειμένου όπου κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε διαφορετική γραμμή του πίνακα και οι στήλες χωρίζονται με χαρακτήρες στηλοθέτη.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English