Επιλογές απαντήσεων

Μέγεθος σελίδας:

Επιλέγετε πόσες απόπειρες ανα σελίδα θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη.

Εμφάνιση μαθητών χωρίς απόπειρες:

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν το βρίσκετε βολικό να εμφανίζονται όχι μόνο οι μαθητές με απόπειρες στο κουίζ αλλά και αυτοί που δεν έχουν κάνει καμία ακόμη.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English