Να επιτρέπεται η επισκόπιση αφού κλείσει το κουίζ

Άν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε οι μαθητές θα μπορούν να ξαναδούν τις προηγούμενες απόπειρές τους στο κουίζ αυτό.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο αφότου το κουίζ έχει πλέον κλείσει.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English