Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα), ο μαθητής γράφει μια λέξη ή μια σύντομη φράση.

Μπορεί να υπάρχουν αρκετές σωστές απαντήσεις, κάθε μία με δαφορετικό βαθμό. Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή "Διαχωρισμός Πεζών/Κεφαλαίων", τότε μπορείτε να δώσετε διαφορετικούς βαθμούς για τις απαντήσεις π.χ. "Λέξη" και "λέξη".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα αστερίσκο (*) σαν μπαλαντέρ, ο οποίος ταιριάζει με οποιαδήποτε σειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ως απάντηση το "κατ*ξη" εννοώντας "οποιαδήποτε λέξη ή φράση αρχίζει με "κατ" και τελειώνει με "ξ". Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτούσιο το χαρακτήρα * σαν μέρος της απάντησης, τοποθετήστε πριν από αυτόν μια ανάποδη κάθετο: \*

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη διατύπωση των απαντήσεων, γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για ορθογραφικά λάθη ή άλλες μορφές "σχεδόν σωστών" απαντήσεων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English