Ανακάτεμα απαντήσεων

Άν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε η σειρά των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση θα επιλέγεται τυχαία σε κάθε απόπειρα μαθητών στο κουίζ.

Φυσικά αυτό ισχύει μόνο για τις ερωτήσεις που έχουν πολλές απαντήσεις, όπως των πολλαπλών επιλογών και της αντιστοίχισης.

Ο στόχος είναι απλά να γίνει πιο δύσκολο στους μαθητές να αντιγράφουν μεταξύ τους.

Αυτή η επιλογή δε σχετίζεται τη χρήση των τυχαίων ερωτήσεων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English