Ανακάτεμα ερωτήσεων

Άν ενεργοποιήσετε αυρή την επιλογή, τότε η σειρά των ερωτήσεων στο κουίζ θα επιλέγεται τυχαία σε κάθε απόπειρα των μαθητών.

Αυτό δε σχετίζεται με τη χρήση τυχαίων ερωτήσεων, αλλά μόνο με τη σειρά της προβολής τους στους μαθητές.

Ο στόχος είναι απλά να γίνει πιο δύσκολο στους μαθητές να αντιγράφουν μεταξύ τους.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English