Ανακάτεμα εντός των ερωτήσεων

Άν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε οι τυχόν υποερωτήσεις σε κάθε ερώτηση θα εμφανίζονται με τυχαία σειρά σε κάθε απόπειρα του κουίζ (θα πρέπει επίσης να έχετε ενεργοποιήσει την ίδια επιλογή σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά).

Ο στόχος είναι απλά να γίνει κάπως πιο δύσκολο για τους μαθητές να αντιγράψουν μεταξύ τους.

Φυσικά αυτό ισχύει μόνο για τις ερωτήσεις που έχουν υποερωτήματα, όπως των πολλαπλών επιλογών και της αντιστοίχισης. Για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η σειρά των απαντήσεων είναι τυχαία μόνο όταν αυτή επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Για ερωτήσεις αντιστοίχισης οι απαντήσεις είναι πάντα με τυχαία σειρά, και η επιλογή αυτή ελέγχει εάν επιπρόσθετα εμφανίζονται με τυχαία σειρά και οι ερωτήσεις.

Αυτή η επιλογή δε σχετίζεται με τη χρήση των τυχαίων ερωτήσεων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English