Χρονοκαθυστέρηση μεταξύ πρώτης και δεύτερης απόπειρας

Αν ορίσετε χρονοκαθυστέρηση, τότε κάθε μαθητής πρέπει να περιμένει για όσο χρόνο έχετε ορίσει μετά την πρώτη του απόπειρα προκειμένου να αποπειραθεί ξανά το κουίζ.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English