Χρονοκαθυστέρηση μεταξύ διαδοχικών προσπαθειών

Αν ορίσετε χρονοκαθυστέρηση, τότε κάθε μαθητής πρέπει να περιμένει για όσο χρόνο έχετε ορίσει μετά κάθε απόπειρα προκειμένου να αποπειραθεί ξανά το κουίζ.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English